Sogndal vidaregåande skule
Bilete syner ein del av skulebygningen

Nye Sogndal vidaregåande skule

Velkomen til Sogndal vidaregåande skule

Sogndal vidaregåande skule har omlag 800 elevar og 170 tilsette. Det meste av opplæringa er på Fosshaugane i Sogndal. Opplæring for yrkessjåfør er på Kaupanger.

Sogndal vidaregåande skule tilbyr ni utdanningsprogram:

  • Studiespesialisering
  • Idrettsfag
  • Medie- og kommunikasjon
  • Helse- og oppvekst
  • Restaurant- og matfag
  • Service- og samferdsle
  • Teknikk- og industriell produksjon
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag

I tillegg har Sogndal vidaregåande skule landslinje for yrkesjåførar, fengelsopplæring i Vik,  innføringsgruppe for minoritetsspråklege og ulike vaksenopplæringskurs.

Skuleåret 2016/17 er det ca 800 elevar og ca 170 tilsette ved Sogndal vidaregåande skule.