Sogndal vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Verdiar

Verdiplattforma

Verdiplattforma vår seier at vi vil ha ein kvalitetsskule som:

  • utviklar kunnskapar, haldningar og dugleikar
  • legg til rette for både faglege utfordringar og meistring
  • legg vekt på samarbeid, medverknad, ansvar trivsel og gjensidig respekt
  • har ei tydeleg leiing og personale med høg fagleg kompetanse