Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektro og datateknologi/Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Elektro og datateknologi

På Vg1 Elektro og datateknologi ved Sogndal vidaregåande skule er vi mykje på verkstaden med praktiske oppgåver i tillegg til teori i klasserommet.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 12 timar pr. veke
 • Programfag: 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 6 timar pr. veke

Programfag

 • Produksjon, 6 timar pr. veke
 • Automatiseringssystem, 5 timar pr. veke
 • Data- og elektronikksystem, 5 timar pr. veke
 • Elenergisystem, 5 timar pr. veke

Yrkesfagleg fordjuping

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Arbeid på verkstad
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Matematikk, 3 timar per veke
 • Engelsk, 5 timar pr. veke
 • Naturfag, 2 timar pr. veke
 • Kroppsøving, 2 timar pr. veke

Etter at du er ferdig med Vg1 Elektro og datateknologi kan du velje mellom fleire fag på Sogndal vgs:

 • Vg2 Data og elektronikk
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Køyretøy

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

vilbli.no.