Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Restaurant- og matfag/Vg1 Restaurant- og matfag

Vg1 Restaurant- og matfag

På Vg1 Restaurant- og matfag lærar du grunnteknikkar innan matlaging, baking, servering og arbeid med kjøtt og fisk. I løpet av skuleåret gir faget yrkesfagleg fordjuping deg praksis i det yrket du ynskjer å fordjupe deg i.

Det er mange ulike yrke innanfor kokk-, servitør-, fiske-, kjøtt-, bakar- og konditorfag i tillegg til matindustrien.

Vg1 Restaurant og matfag dannar grunnlag for fagbrev/svennebrev innanfor 11 yrke. Desse yrka er:

 • Ernæringskokk
 • Kokk
 • Servitør
 • Bakar
 • Konditor
 • Slaktar
 • Kjøttskjerar
 • Pølsemakar
 • Ferskvarehandlar
 • Fagarbeidar, sjømatproduksjon
 • Fagarbeidar, industriell matproduksjon

Etter fullført Vg1 kan du halde fram med dette programområde hjå oss:

Vg2 kokk- og servitørfaget

Restaurant og matfag passar for deg som er glad i halde på med mat, er kreativ og kan ta ansvar for andre menneske si mat og helse. For å kunne kalle deg ein fagarbeidar må du bestå ei fagprøve/svenneprøve etter avslutta opplæring (4 år).