Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg1 Teknologi- og industrifag

Vg1 Teknologi- og industrifag

På Vg1 Teknologi- og industrifag ved Sogndal vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

Fag på Vg1 Teknologi- og industrifag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 12 timar pr. veke
 • Programfag: 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 6 timar pr. veke

Programfag

 • Konstruksjon og styringsteknikk, 5 timar pr. veke
 • Produksjon og tenester, 7 timar pr. veke
 • Produktivitet og kvalitetsstyring, 5 timar pr. veke

Yrkesfagleg fordjuping

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer me gjennom:

 • Arbeid på verkstad
 • Utplassering i bedrift
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Matematikk, 3 timar per veke
 • Engelsk, 5 timar per veke
 • Naturfag, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke

Etter at du er ferdig med Vg1 Teknikk og industriell produksjon kan du velje mellom fleire fag på Sogndal vgs:

 • Vg2 Køyretøy
 • Vg2 Anleggsteknikk
 • Vg2 Transport og logistikk

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

på vilbli.no - teknologi- og industrifag