Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk/Vg2 Byggteknikk
Bilete av elevar i arbeid med betong til ringmur

Vg2 Byggteknikk

Vil du vere med og skape verdiar og bygge Noreg? Interessert i å lære om oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg samt bidra til å skape og bevare store samfunnsverdiar? Du som vel byggteknikk bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Det er ein føresetnad at du liker fysisk arbeid og har interesse for praktiske fag.

Etter to år på skule er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har eit godt samarbeid med næringslivet og elevane er ute i praksis 2 dagar pr. veke i store delar av skuleåret.
Byggteknikk fører til fagbrev innanfor faga:

 • Betongfaget
 • Murarfaget
 • Tømrarfaget
 • Stillasbyggjarfaget

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timar pr. veke
 • Programfag: 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 9 timar pr. veke

Programfag

 • Produksjon, 12 timar pr. veke
 • Bransjelære, 5 timar pr. veke

Yrkesfagleg fordjuping

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Arbeid på verkstad
 • Utplassering i bedrift 2 dagar pr. veke i store deler av skuleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timar per veke
 • Engelsk, 2 timar per veke
 • Norsk, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om:

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

på vilbli.no