Vg2 Helsearbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med menneske i alle aldrar innan helse- og omsorgstenestene.

Ein helsefagarbeider gjev praktisk hjelp, pleie og omsorg til menneske som treng det. Som helsefagarbeider jobbar du med menneske i alle aldrar og i ulike livssituasjonar. Det kan være barn, vaksne og eldre menneske med ulike funksjonshemmingar, sjukdomar, eller med behov for rehabilitering. For å bli helsefagarbeider bør du være glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt.

Ved fullført Vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring i bedrift i Helsearbeidarfaget, opplæring i bedrift i Portørfaget eller påbygging til generell studiekompetanse.

Som helsefagarbeidar kan du til dømes jobbe i heimetjenesten, på sjukeheim, på bu- og servicesenter, på sjukehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede og ved opptrenings- og behandlingssentre.

Kontakt

MonaK
Mona Øvereng Ylvisåker
Avdelingsleiar
Elektrofag,
Helse- og oppvekstfag,
og Restaurant- og matfag
Tlf. 57 65 46 82
Mob. 416 80 306
mona.overeng.ylvisaker@sfj.no