Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg2 Køyretøy

Vg2 Køyretøy

Du som vel å utdanne deg i køyretøyfaget møter både spennande vedlikehaldsarbeid og komplekse feilsøkingsoppgåver. I eit moderne køyretøy finn ein mykje elektronikk, og personbilparken vert stadig meir elektrifisert. Interesse for og evne til å sette seg inn i ny teknologi er viktig i eit fag i rivande utvikling.

Etter to år på skule er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har eit godt samarbeid med næringslivet og elevane er ute i praksis 3 dagar pr. veke i 8 veker gjennom skuleåret. Drift av ungdomsbedrift UB vert brukt som metode i den praktiske opplæringa.

Etter Vg2 kan du velje å utdanne deg innan:

 • Bilfaget, lette køyretøy
 • Bilfaget, tunge køyretøy
 • El- og motorsykkelfaget
 • Hjulutrustingsfaget
 • Motormekanikarfaget
 • Reservedelsfaget

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 9 timar pr. veke
 • Programfag: 17 timar pr. veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 9 timar pr. veke

Programfag

 • Verkstadarbeid, 12  timar pr. veke
 • Dokumentasjon og kvalitet, 5 timar pr. veke

Yrkesfagleg fordjuping

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Arbeid på verkstad
 • Drift av ungdomsbedrift UB
 • Utplassering i bedrift 3 dagar pr. veke i 8 veker gjennom skuleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timar per veke
 • Norsk, 4 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

 • Inntakskrav
 • Fag- og timefordeling
 • Yrke og kompetanse

på vilbli.no - teknologi- og industrifag