Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Restaurant- og matfag/Vg2 Kokk- og servitørfag

Vg2 Kokk- og servitørfag

På Vg2 kokk- og servitørfag fordjupar ein seg i grunnleggande teknikkar innan kokk og servitørfaget. I faget Yrkesfagleg fordjuping vil du også vere ute i praksis i eit av dei tre yrka, kokk, institusjonskokk og servitør, i løpet av skuleåret. Det er stort behov for faglært arbeidskraft og det er lett å få læreplass i bransjane.  

For dei som har lyst til å utfordre seg sjølv,  har skulen eit samarbeid med ein fransk skule i La Rochelle. Her er det mogleg å søkje utplassering  på restaurantkjøkken i 2.termin.

På slutten av skuleåret skal du opp til ein praktisk/munnleg eksamen.

Etter Vg2 kan du velje å gå ut i lære i desse faga:

  • Institusjonskokkfaget
  • Kokkfaget
  • Servitørfaget 

Viktig å tenkje på

Du bør ha lyst til å halde på med mat, like å kommunisere med andre menneske, både skriftleg og munnleg. Tåle å vise fram produkta dine for andre og få tilbakemelding av kunden. Du kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre, du er målretta og har eit ryddig forhold til tidsfristar.

Kontakt

MonaK
Mona Øvereng Ylvisåker
Avdelingsleiar
Elektrofag,
Helse- og oppvekstfag,
og Restaurant- og matfag
Tlf. 57 65 46 82
Mob. 416 80 306
mona.overeng.ylvisaker@sfj.no