Vg2 Sal, service og tryggleik

Elevane er utplasserte ein dag i veka i sjølvvald bedrift, ofte på heimplassen sin. Dei fleste er utplasserte innan salsfaget (ikkje berre butikk) eller kontorfaget, då vi har få utplasseringsplassar innan tryggleiksfaget (har berre SIL sine heimekampar). Vi lagar eigne opplegg for dei som ønskjer utplassering i reiselivsbedrifter og vil ta reiselivs- eller resepsjonsfaget. Utplasseringsdag er fredag eller måndag slik at hybelbuarar skal kunne reise heim ein dag tidlegare eller vere heime ein dag lenger i samband med helg, dersom dei ønskjer utplassering i heimkommunen sin.

All teoriundervisning i programfaga vert konkretisert med oppgåver der eleven skal finne døme i utplasseringsbedrifta.

Mange av elevane held fram som lærling i bedrifta dei var utplasserte i. Både salsfaget og kontorfaget gjev eit godt grunnlag for vidare studier på ulike høgskule eller universitet.

Kontakt

 

HenryA

Henry Arne Helle
Avdelingsleiar
Bygg- og anleggsteknikk
Service- og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Yrkessjåfør
57 67 64 09
908 49 591
henry.arne.helle@sfj.no