Sogndal vidaregåande skule
Corona

Viktig informasjon angåande korona

Velkomen til nytt skuleår!

Du spelar ei viktig rolle for å hindre spreiing av koronasmitte. Er du sjuk eller har symptom skal du vere heime og ta kontakt med skulen. Har du vore utanlands? Karantenereglane gjeld for elevar i skulen. Negativ test gir ikkje fritak for karantene. Sjå https://www.fhi.no/ og https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ for meir info.

Hald avstand og vask hendene. Ta vare på kvarandre!