Hopp til hovedinnhold
Hovudinngangen på skulen

Kompetent, open og modig

Vi er opptekne av at du skal trivast hjå oss, og vi er opne, rause og inkluderande med kvarandre. Saman skal vi jobbe for å få fram det beste i alle elevar slik at dei fullfører opplæringa. Ved skulen er det om lag 750 elevar og 140 tilsette. Hjå oss møter du elevaktiv undervisning, medverknad i klasserommet og variert undervisning og vurderingspraksis. Vi har eit breitt tilbod innanfor studiespesialiserande, idrett og yrkesfagleg utdanningsprogram.
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Skulestart skuleåret 2023/2024

Velkomen til nytt skuleår! Vi startar opp måndag 21. august klokka 09.00, og du møter på Fylkestribuna på Fosshaugane campus. Første dagen vert det opplegg på skulen mellom klokka 09.00 og klokka 13.30.

Aktuelle saker

20.11.2023

Open dag 2023

Me inviterer til open dag torsdag 23. november frå kl.17 til 20.

31.10.2023

Val av programfag

Elevar på vg1 Studiespesialiserande skal velje programfag for vg2 og 3. Rådgjevar og programfaglærarar vil kome rundt i klassane utpå hausten og informere aktuelle klassar.

29.08.2023

Foreldremøte hausten 2023

Datoar for foreldremøter er måndag 4.september for vg1 og tysdag 5.september for vg2.

28.06.2023

Søknad om stipend og lån for skuleåret 2023-2024

Når du har fått tilbod om skuleplass på Sogndal vidaregåande skule er det mogleg å søke om stipend og lån for skuleåret 2023-2024

23.06.2023

Skulestart 2023/2024

Velkomen til nytt skuleår! Vi startar opp måndag 21. august klokka 09.00, og du møter på Fylkestribuna på Fosshaugane campus. Første dagen vert det opplegg på skulen mellom klokka 09.00 og klokka 13.30.