Hopp til hovedinnhold
Hovudinngangen på skulen

Foreldremøte hausten 2023

Datoar for foreldremøter er måndag 4.september for vg1 og tysdag 5.september for vg2. Tidsramme 18:00 - ca. 20:00. Oppstart i kantina med generell informasjon, før klassevise møter etterpå.
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Skulestart skuleåret 2023/2024

Velkomen til nytt skuleår! Vi startar opp måndag 21. august klokka 09.00, og du møter på Fylkestribuna på Fosshaugane campus. Første dagen vert det opplegg på skulen mellom klokka 09.00 og klokka 13.30.

Aktuelle saker

29.08.2023

Foreldremøte hausten 2023

Datoar for foreldremøter er måndag 4.september for vg1 og tysdag 5.september for vg2.

28.06.2023

Søknad om stipend og lån for skuleåret 2023-2024

Når du har fått tilbod om skuleplass på Sogndal vidaregåande skule er det mogleg å søke om stipend og lån for skuleåret 2023-2024

23.06.2023

Skulestart 2023/2024

Velkomen til nytt skuleår! Vi startar opp måndag 21. august klokka 09.00, og du møter på Fylkestribuna på Fosshaugane campus. Første dagen vert det opplegg på skulen mellom klokka 09.00 og klokka 13.30.

07.03.2023

Undersøking om psykisk helse og skulefrukost

I løpet av veke 10 skal på Sogndal vgs gjennomføre to spørjeundersøkingar om: elevar si oppleving av det psykiske helsetilbodet og mat- og måltidsvanar, trivsel, konsentrasjon og læring. Under ligg det to informasjonsskriv som forklarar undersøking...

15.02.2023

Møte om toppidrettssatsing

På vegne av Sogndal vidaregåande skule vil vi invitere føresette og elevar i 10 klasse til digitalt informasjonsmøte om toppidrett-satsinga skulen har på klatring. Møtet vert på teams måndag 20. februar kl. 18.00.