Hopp til hovedinnhold
Hovudinngangen på skulen

Kompetent, open og modig

Vi er opptekne av at du skal trivast hjå oss, og vi er opne, rause og inkluderande med kvarandre. Saman skal vi jobbe for å få fram det beste i alle elevar slik at dei fullfører opplæringa. Ved skulen er det om lag 750 elevar og 140 tilsette. Hjå oss møter du elevaktiv undervisning, medverknad i klasserommet og variert undervisning og vurderingspraksis. Vi har eit breitt tilbod innanfor studiespesialiserande, idrett og yrkesfagleg utdanningsprogram.
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

19.01.2024

Informasjon til føresette og ungdommar om Ungdata-undersøkinga i Vestland 2024

I 2024 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Vestland blant elevar i den vidaregåande skulen. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 4 til 7. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida.

Bilete av elev ved pc, Ungdata-undersøkinga i Vestland 2024
12.01.2024

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2023/2024

Bilete av hendene til ein elev som skriv på PC
20.11.2023

Open dag 2023

Me inviterer til open dag torsdag 23. november frå kl.17 til 20.

31.10.2023

Val av programfag

Elevar på vg1 Studiespesialiserande skal velje programfag for vg2 og 3. Rådgjevar og programfaglærarar vil kome rundt i klassane utpå hausten og informere aktuelle klassar.

29.08.2023

Foreldremøte hausten 2023

Datoar for foreldremøter er måndag 4.september for vg1 og tysdag 5.september for vg2.