Bilete av elevar frå ulike utdanningsprogram

Velkomen til skulen vår!

Sogndal vidaregåande skule tilbyr ni utdanningsprogram, og har omlag 800 elevar og 150 tilsette. Det meste av opplæringa er på Fosshaugane i Sogndal. Opplæring for yrkessjåfør er på Kaupanger.
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

29.04.2022

Streaming av klimadebatten

Medieklassen ved skulen har hatt streaming av HVL og Vestlandsforsking sin klimadebatt

28.04.2022

Per til topps i NM

Per Hauge representerte Vestland i skule-NM denne veka

08.04.2022

Invitasjon til storforeldremøte i Sogndal

Norsk narkotikapolitiforening inviterer til foreldremøte med tema ungdom og rus i kantina ved Sogndal vgs torsdag 21.april kl 18:30