Forsidebilete.jpg
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

01.12.2022

Elevundersøkinga 2022

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skulen, skuleeigaren og dei statlege utdanningsmyndigheitene for å analysere og utvikle skule- og læringsmi...

22.11.2022

Berekraftig moro

Ungdomsbedrifta på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget "Bærekraftig Moro" ved Sogndal vidaregåande skule hadde ein så god ide at Sogn Næring tok kontakt for å høyre meir om kortspelet dei har laga for barn.

14.11.2022

Open skule 2022

Me inviterer til open dag torsdag 24. november mellom klokka 17 og 20 Oppstart i Trollsalen for felles informasjon om dei ulike utdanningsprogramma

26.08.2022

Foreldremøte hausten 2022

Datoar for foreldremøter er måndag 5.september for vg1 og onsdag 7.september for vg2.

06.08.2022

Skulestart 2022/2023