Bilete av elevar frå ulike utdanningsprogram

Velkomen til nytt skuleår!

Alle elevar møter på Fylkestribuna på Fosshaugane Campus måndag 15. august klokka 09.00. Vi ser fram til å treffe både nye og gamle elevar!

Nyttige lenkjer til skulestart

Her ligg praktisk informasjon til skulestart, som skuleruta 2022/2023, lån og stipend, elev-pc, skuleskyss og utlånsavtale på læremiddel, skuleutstyr, mv. for elevar i vidaregåande opplæring
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

06.08.2022

Skulestart 2022/2023

29.04.2022

Streaming av klimadebatten

Medieklassen ved skulen har hatt streaming av HVL og Vestlandsforsking sin klimadebatt

28.04.2022

Per til topps i NM

Per Hauge representerte Vestland i skule-NM denne veka