Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Sogndal vidaregåande skule har følgande opplæringstilbod for vaksne 2022/2023:

  • Bygg og anleggsteknikk vg1
  • Helsefagarbeidarfag. Samansett klasse unge og vaksne vg2
  • Studiekompetanse i faga matematikk, engelsk og historie. Påbygg over 2år.

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt på følgjande sider:

- Sogndal vgs. Tlf: 576 76 400 eller e -post: postmottak.sogndal.vgs@vlfk.no

- Rettleiingstenesta på denne lenkja

 

 

Vidare informasjon

Du finn også meir informasjon om faga eller andre opplæringstilbod for vaksne på:

Vilbli.no 

Andre opplæringstilbod for vaksene i Vestland fylkeskommune

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønskja sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.