Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Sogndal vidaregåande skule har følgande opplæringstilbod for vaksne 2021/2022:

 

På Vilbli.no vil du finne meir informasjon om faga.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Det er rettleiingstenesta som skal ta seg av realkompetansevurdering og vidaregåande opplæring for vaksne.

Ta kontakt med rettleiingstenesta i ditt område for meir informasjon.