Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Sogndal vidaregåande skule tilbyr vidaregåande opplæring for vaksne innan fleire fagfelt. Oversikta over tilboda 2023-2024 er følgjande

  • Studiekompetanse i faga norsk, naturfag og historie
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Restaurant og matfag - Gloppenmodell

Du finn meir informasjon på Vestland fylkeskommune sine sider:

- Rettleiingstenesta

- Vidaregåande fagtilbod for vaksne  i Vestland fylkeskommune 2023-2024 

Fagområde: Generell studiekompetanse

Fag som blir tilbydd skuleåret 2023-2024 er: norsk, naturfag og historie.

Skuleåret 2024-25 blir desse faga tilbydd: engelsk, matematikk og samfunnsfag

Over to år får du dei faga du treng for generell studiekompetanse.

Det er samling anna kvar veke i alle fag, med unntak av samfunnsfag som har tre fysiske samlingar per termin. Samlingane startar kl. 16.00, og er ferdige ca. 19.30. Det er 4 undervisningstimar per samling. Mellom samlingane blir det kontakt med faglærar på Teams (nett).

Prøvar/vurderingssituasjonar blir gjennomført på samlingar i faga. I tillegg blir det heildagprøvar på dagtid i norsk. Desse prøvane blir lagt til fredagar.

Undervisningsdag for faga blir bestemt seinare.

Har du spørsmål knytt til generell studiekompetanse? Ta kontakt med avdelingsleiar Torunn Grut.

Bygg- og anleggsteknikk

Oppstart av programområde vert avgjort basert på tal søkjarar

Undervisningsdag for faga blir bestemt seinare.

Har du spørsmål knytt til bygg- og anleggsteknikk? Ta kontakt med avdelingsleiar Ole Halveg.

Vidare informasjon

Du finn også meir informasjon om faga eller andre opplæringstilbod for vaksne på:

Vilbli.no 

Andre opplæringstilbod for vaksene i Vestland fylkeskommune

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønskja sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.