Klage på karakter

Som elev i vidaregåande skule kan du klage på karakterer du har fått

Som elev i vidaregåande skule kan du klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd. Ver merksam på at du ikkje kan klage på sjølve karakteren men om reglane for fastsetjing av karakteren er følgde. Før ein klagar er det viktig å be om ei grunngjeving.

Meir informasjon om klage og klageskjema finn du på:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/eksamen-og-standpunkt/klage-pa-standpunktkarakter-og-karakter-i-orden-og-atferd/