Hopp til hovedinnhold

Idrettshall/Symjehall

I tilknytning til skulen har vi symjebasseng og idretthall eksterne kan nytte seg av. Sjå under for meir informasjon vedr. pris og opningstider

Offentleg bading

Symjehall nettsida.jpeg

På følgjande dagar og tidspunkt kan ein nytte seg av symjebassenget ved skulen

Oppstart sesongen 2023: haust 23. aug og vår 3. jan

Onsdagar og torsdagar kl. 18-21

Annakvar søndag 13.30-16:00 (oppvarma basseng) følgjande datoar:
Haust: 17. sept., 1.okt., 15. okt., 29. okt., 12. nov., 26. nov. og 10. des.

Vår: 7. jan., 21. jan., 4. feb., 18. feb., 3. mars og 17. mars

Siste offentleg bading torsdag 6. juni 2024

Prisar:

Enkel billett

Klippekort

Born

50

300

Studentar/honnør

60

400

Vaksne

90

600

 

Utleige av idretthallen

Sogndal vidaregåande skule leiger ut Idrettshall og symjehall til idrettslag og andre grupper. For leige ta kontakt med hallstyrar Anna-Karin Clarin.

Mail: anna-karin.clarin@vlfk.no     Mobil: 97 69 07 33

Utleigeprisar:

 

Måndag-fredag (kr/time)

Laurdag- søndag (kr/time)

Heil hall (4 salar)

600

750

Halv hall (2 salar)

325

600

Kvart hall (1 sal)

170

420

Symjehall med badevakt

790

1000

idrettshallen.jpeg