Hopp til hovedinnhold

Idrettshall/Symjehall

I tilknytning til skulen har vi symjebasseng og idretthall eksterne kan nytte seg av. Sjå under for meir informasjon vdr pris og opningstider

Offentleg bading

Symjehall nettsida.jpeg

På følgjande dagar og tidspunkt kan ein nytte seg av oppvarma symjebassenget ved skulen

Onsdagar og torsdagar kl. 18-21

Annakvar søndag 13.30-16:00 følgande datoar:
- Haust: 4. sept., 18. sept., 2. okt., 16. okt., 30. okt., 13. nov., 27. nov. og 11. des
- Vår: 8. jan., 22. jan., 5. feb., 19. feb., 5. mars og 19. mars

Siste offentleg bading torsdag 8. juni 2023.

Prisar:

Enkel billett

Klippekort

Born

50

300

Studentar/honnør

60

400

Vaksne

90

600

 

Utleige av idretthallen

Sogndal vidaregåande skule leiger ut Idrettshall og symjehall til idrettslag og andre grupper. For leige ta kontakt med hallstyrar Anna-Karin Clarin.

Mail: anna-karin.clarin@vlfk.no     Mobil: 97 69 07 33

Utleigeprisar:

 

Måndag-fredag (kr/time)

Laurdag- søndag (kr/time)

Heil hall (4 salar)

600

750

Halv hall (2 salar)

325

600

Kvart hall (1 sal)

170

420

Symjehall med badevakt

790

1000

idrettshallen.jpeg