IKT-hjelp

Feil og spørsmål rettast til hjelp@vlfk.no

 Ved innrapporteringa av feil må du oppgi:

  • Kva feilen gjeld
  • Maskinnamn (om mogleg) og kvar den befinn seg
  • Kven du er og telefonnr

Startside for aktivering av eigen brukar

Her kan du aktivere din eigen brukarkonto dersom du er registrert som tilsett eller elev ved ein av dei vidaregåande skulane i fylket.