Hopp til hovedinnhold

Råd og utval

Bak frå venstre: Rakeb, Eirik, Ivar-Andrè, Frederick og Aisha. Framme frå venstre: Jessica og Tonje.

Elevane er representerte i fleire utval (Elevrådet, elevrådsstyret, skulemiljøutvalet, skuleutvalet og LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutval), som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.

Elevrådet ved Sogndal vidaregåande skule

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slikt utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke trivsel og læring.

MicrosoftTeams-image (1)2.png

 

Formålet med elevrådsarbeid

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd som representerer elevane si stemme i alle saker som gjeld skule. Dei arbeider for læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevane. 

Trykk her om du vil lese meir om elevarbeidet forankra i opplæringslova § 11-6