Hopp til hovedinnhold

Arbeidslivskontakt

Arbeidslivskontakten sitt arbeidsfelt

 • Samarbeide mellom skulen og offentlege/private verksemder.
 • Ansvar for oppfølging av YFF i samarbeid med avdelingsleiarane.
 • Ansvar for koordinering av utplassering for elevar i samarbeid med faglærarane i YFF/kontaktlærarane.
 • Samarbeid med lærebedrifter/opplæringskontor.
 • Syte for at elevane får god informasjon om lærlingordninga og god hjelp i søknadsprosessen.
 • Heve kompetansen til tilsette om lærlingordninga.
 • I samarbeid med rådgivingstenesta vidareutvikle og systematisere karriererettleiing for elevane.
 • Vidareutvikle og systematisere skulen si rolle i formidlingsprosessen, og for søkjarar som blir tilbakeført til skulen.
 • Ansvar for arbeidet med entreprenørskap.

Ansvar i formidlingsprosessen

 • Kvalifiserte søkjarar utan læreplass per 15.08 i avgangsåret, vert samla til informasjonsmøte og strategi for den enkelte blir lagt.
 • Halde felles informasjonsmøte om vegen vidare i august.
 • Ha individuelle samtalar for å kartlegge den vidare formidlingsprosessen.
 • Kontakte bedrifter i nærområde for å skaffe seg læreplass til våre elevar.
 • Kontakte søkjarar som ikkje møter på skulen til informasjonsmøte, for å avklare statusen til søkjaren.

Arbeidslivskontakt

Ta kontakt på teams eller møt opp på kontoret for å avtale møte.

Arbeidslivskontakten har kontor i 3. etasje på skulen. Finn du ikkje fram kan du henvende deg i ekspedisjonen

Svein Hauge

Arbeidslivskontakt
SV 2.jpg