Hopp til hovedinnhold

Eksamensgjennomføring

Her finn du informasjon om lokal eksamensplan, praktiske opplysningar, tilrettelegging og gjennomføring av eksamen ved Sogndal vidaregåande skule

Viktig informasjon

Reglement og retningslinjer for skriftleg eksamen 

Klageforskrifta

Lokalt gitt eksamen

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir
  • Oppgåvene har sentral sensur

Utdanningsdirektoratet for sider for gjennomføring av skriftleg eksamen

Privatisteksamen

Her er Vestland fylkeskommune sine nettider finn du informasjon om privatisteksamen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til eksamen? Ta kontakt med skulen eller eksamensansvarleg

Torunn Grut

Skuleårsplanleggjar
TG 2.jpg