Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for trygt og inkluderande skulemiljø

Skulen skal jobbe for eit inkluderande fellesskap som fremjar helse, trivsel og læring for alle.

Inkludering ved Sogndal vidaregåande skule

Skulen arbeider aktivt for å skape eit raust og støttande læringsmiljø, som er grunnlaget for ein positiv kultur der elevane blir oppmuntra og stimulerte til fagleg og sosial utvikling. Dette systematiske arbeidet er avgjerande for å skape eit trygt og inkluderande skulemiljø, og noko skulen har i høgsetet

 

Under ligg lenkje til handlingsplanen ved Sogndal vidaregåande skule

Handlingsplan for trygt og inkluderande skulemiljø