Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for trygt og inkluderande skulemiljø

Skulen skal jobbe for eit inkluderande fellesskap som fremjar helse, trivsel og læring for alle. Eit raust og støttande læringsmiljø er grunnlaget for ein positiv kultur der elevane blir oppmuntra og stimulerte til fagleg og sosial utvikling. Eit systematisk arbeid er avgjerande for å skape eit trygt og inkluderande skulemiljø.

Under ligg lenkje til handlingsplanen ved Sogndal vidaregåande skule

Handlingsplan for trygt og inkluderande skulemiljø