Hopp til hovedinnhold

Velkomen til skulestart skuleåret 2024/25

Vi gler oss til de kjem på skulen igjen!     

Alle elevane startar på skulen måndag 19. august. Vi startar skuleåret med ei samtale mellom kontaktlærar og elev. Du vil få ein e-post eller melding frå kontaktlærar i løpet veke 33 der du får informasjon om når du skal møte. Vi legg også opp til at alle skal få klargjort PC/Mac og gått gjennom sjekklista same dag. Det er difor svært viktig at du som skal starte på vg1 bestiller PC når du takkar ja til skuleplass. Vi føreset at vg2 og vg3 har PC/Mac frå førre skuleår. Alle tek med PC/Mac første skuledag.

Velkomne!

Beste helsing 

Jorunn Felde                                                                                                                                 rektor