Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving
Infotorget på skulen vår  Foto: Jan Erik Bjørk

Elevtenesta finn du ved Infotorget

Støtte og rådgjeving

Elevtenesta ved skulen består av rådgjevarar, oppfølgingstenesta (OT) og helsetenesta. Vi er samlokalisert rundt infotorget. Vi samarbeider tett med pedagogisk psykologisk teneste (PPT).

Tips ein ven Skriv ut